[Bài 8] K8S - ConfigMap and Secret: truyền cấu hình vào container
Kubernetes

[Bài 8] K8S - ConfigMap and Secret: truyền cấu hình vào container

Hầu hết các ứng dụng của chúng ta đều cần configuration để chạy. Như là configuration của database, configuration PORT của ứng dụng. Thì trước khi nói về cách dùng ConfigMaps và Secrets. Ta sẽ xem cách ta truyền configuration vào container như thế nào trong Pod.

Người Đưa Tin
Người Đưa Tin
12 MIN READ
#Mới Nhất
#About Me

I'm Microvn.
Một kỹ sư trẻ nhiều nhiệt huyết với nghành công nghệ thông tin. Hiện tại, tôi đã tham gia lĩnh vực phát triển phần mềm hơn 10 năm với công việc chính là Software Engineer cho MobileFolk, một công ty Out-Source ở Canada và làm "Cu Li" cho dự án startup của mình với tên OkLabel, một dự án thu thập và dán nhãn dữ liệu cho các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).

#Editor Choice
#Top View
#Tags