#Mới Nhất
#About Me

I'm Microvn.
Một kỹ sư trẻ nhiều nhiệt huyết với nghành công nghệ thông tin. Hiện tại, tôi đã tham gia lĩnh vực phát triển phần mềm hơn 10 năm với công việc chính là Software Engineer cho MobileFolk, một công ty Out-Source ở Canada và làm "Cu Li" cho dự án startup của mình với tên OkLabel, một dự án thu thập và dán nhãn dữ liệu cho các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).

#Editor Choice
#Top View
#Tags